Prekių pristatymas

1.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato pristatymo įmonė. Atskirais, Pardavėjo nurodytais atvejais, prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
1.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių sumos bei pristatymo būdo, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą, prieš jį patvirtinant.
1.3. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas ir derinama atskirai. Prekės užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.
1.4. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymo į Kuršių Neriją kainą apmoka Pirkėjas atskiru susitarimu su Pardavėju.
1.5. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu arba telefonu, Pirkėjo nurodytais registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną arba kitu protingu periodiškumu tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
1.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę.
1.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame duomenų surinkimo įrenginyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
1.6.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
1.6.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame duomenų surinkimo įrenginyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. 1.6.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.
1.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima pats Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
1.8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

Prekių grąžinimas

2.1 Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Parduotuvė Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pardavėjui Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 15 dienų nuo Prekės grąžinimo dienos. Už transportavimo paslaugą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
2.1.1. Atsisakydamas pirkimo sutarties Pirkėjas apie savo apsisprendimą privalo pranešti Pardavėjui atsiųsdamas užpildytą ir pasirašytą atsisakymo pranešimo formą elektroniniu paštu, nurodytu www.estera.lt interneto tinklapyje ir abipusiu sutarimu suderinti prekės grąžinimo laiką ir vietą.
2.1.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant PVM sąskaitą, garantinį taloną ir kitus dokumentus,kurie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, jei Pirkėjas gavo ją su siunta, bei užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą. Formą užpildyti galima išsispausdinus iš tinklalapio ar priduodant prekę prekių priėmimo iš pirkėjų skyriuje arba gauti iš Pardavėjo elektroniniu būdu pateikus užklausą.
2.1.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
2.1.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
2.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją www.estera.lt nurodytais kontaktais. Prekė gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Prekę kurią Pirkėjas keičia (grąžina), veža Pirkėjas.